Papio anubis

also known as
English Latin
olive baboon
Papio anubis

hunting

courtesy of Wisconsin NPRC
yawning

courtesy of Wisconsin NPRCBrainInfo Copyright 1991-present University of Washington